Holdstart

Din Køreskole starter hold på flg. datoer Kategori B (alm. bil)

  • Mandag 11. Maj 2020 kl. 16:00
  • Tirsdag 2. Juni 2020 kl. 16:00
  • Mandag 3. August 2020 kl. 16:00
  • Tirsdag 18. August 2020 kl. 16:00
  • Mandag 28 September 2020 kl. 16:00
  • Tirsdag 20. Oktober 2020 kl. 16:00