Klip i kørekortet – hvad er reglerne?

Krav for korterhvervelse

For at tage kørekort til bil skal du have den fastsatte lovpakke.

Der anvendes lektionsplaner i 2 eksemplarer (en til eleven og en til kørelæreren) så du hele tiden kan følge med i, hvad der er gennemgået af obligatorisk stof og ikke mindst, hvad der mangler, for at blive fuldt forsvarlig uddannet, ifølge undervisningsplanen fra færdselsstyrelsen.

Regler for klip

Pr 1/9 2005 kom der nye regler der omhandler “Klip” i kørekortet.

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget.

Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Du får klip for flg:

Overskrider hastigheden med mere end 30 %
Kører med for kort afstand til forankørende
Kører ulovligt i nødsporet
Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
Kører over for rødt
Overtræder reglerne om vigepligt
Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
Overskrider spærrelinjer ved overhaling
Øger hastigheden, når du bliver overhalet
Overhaler ved et fodgængerfelt
Kører mod færdselsretningen
Kører uforsvarligt slalom- og forbikørsel i tæt trafik
Skifte færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
Kører venstre om helleanlæg
Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

Fart:

Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.
Køre du mere en 60% for stærkt på alm vej eller 160 km/t på motorvej mister du føreretten betinget, du skal op til en kontrollerende køreprøve.
For alle køretøjer: ved en meget stor overskridelse af fartgrænsen, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Kun de forseelser, der er nævnt her, udløser klip.